Welkom op deze website van STICHTING MENSEN MET MOGELIJKHEDEN

Stichting Mensen Met Mogelijkheden is een zorgorganisatie in Zuid Limburg. Het is onze missie om met en voor jou een plek te creëren waar je jezelf kunt zijn en je goed voelt. Een woonplek of een plek om iets te doen, is wat we iedereen als basis gunnen. Het zelf organiseren hiervan lukt niet iedereen. Wij ondersteunen daarbij in afstemming met jou en de mensen om je heen.
Kleinschaligheid is ons uitgangspunt. We vinden het belangrijk dat iemand zoveel mogelijk kan leven zoals hij dat wil.

Onze beleidsverklaring is te vinden via de volgende link: beleidsverklaring.

We bieden ambulante begeleiding, begeleiding bij Wonen en Doen (voorheen dagbesteding). Vooral aan mensen met een ondersteuningsvraag die voortkomt uit psychiatrische problematiek, een vorm van autisme, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Klik hier voor ons actuele aanbod in wonen en onze specifieke plekken in Doen.

Onder de kop Regelingen en Formulieren vind je informatie over onze klachtenregeling, meldcode en incidentmelding.

Stichting Mensen Met Mogelijkheden is aangesloten bij de landelijke branchevereniging NBEC - Kwaliteit in Kleinschalige Zorg. Als lid van deze coöperatie is MMM vanaf december 2013 ISO gecertificeerd.

 


     
  © design by reclamebureau magenta disclaimer