Inhoud van deze website


Stichting Mensen Met Moglijkheden staat niet in voor de actualiteit, correctheid en/of volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen Stichting MMM van welke aard ook, die door al dan niet gebruik van de geboden informatie of door gebruik van foutieve of niet complete informatie veroorzaakt werden, worden uitgesloten. Alle informatie is vrijblijvend en niet-bindend. Stichting MMM reserveert zich het recht om de inhoud van deze website geheel of
gedeeltelijk te wijzigen, of de website compleet te annuleren.

Verwijzingen naar en inhoud van andere websites

In geval van directe of indirecte verwijzingen (links) naar andere websites die buiten de verantwoordelijkheid van Stichting MMM liggen, kan geen aansprakelijkheid vanwege
Stichting MMM ingeroepen worden. Stichting MMM distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud die
op deze websites geboden wordt.
Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor eventuele schade die door
het gebruik hiervan zou ontstaan, zijn enkel de betreffende aanbieders/eigenaars van deze websites aansprakelijk.

 

 

     
  © design by reclamebureau magenta