Cliëntinformatie

Mensen die vanuit MMM begeleiding krijgen worden door ons aangeduid als cliënt. Zij zijn klant van onze dienstverlening. We doen ons best om iedereen die bij ons komt met een hulpvraag, zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar dat kan niet voor iedereen.

Zo hebben we geen begeleidingsmogelijkheid voor mensen met ernstige verslavingsproblematiek of voor mensen met gespecialiseerde verpleegkundige zorg.

Wij verwachten van mensen die van ons begeleiding krijgen dat zij zich in redelijk mate aan de afspraken houden die we samen gemaakt hebben. Lukt dat helemaal niet en leidt dat tot conflicten, dan kan dat voor ons een reden zijn om de begeleiding te stoppen.

Wij hebben geen wachtlijst, maar wel een maximum aantal mensen dat we begeleiding kunnen bieden. Als dat maximum bereikt is wordt dat aangegeven op de Home-pagina van deze website.


MMM heeft een cliëntenvertegenwoordiging in de vorm van een cliëntenraad, die gevraagd en ongevraagd advies geven en meedenken met de bestuurder over zaken die van belang zijn voor cliënten van MMM. Ook kunnen zij vragen beantwoorden of oppakken van andere cliënten.

Minstens 2 x per jaar is een cliëntenbijeenkomst waarbij mensen geïnformeerd worden over de ontwikkelingen binnen en buiten de stichting. Daarbij is er ook altijd de mogelijkheid van inspraak en vragen stellen door cliënten of hun vertegenwoordigers.


Mocht men ontevreden zijn over de dienstverlening van MMM dan kan men een klacht indienen bij een onafhankelijke externe klachtencommissie, nl Klachtenportaal Zorg www.klachtenportaalzorg.nl
Hun emailadres is; info@klachtenportaalzorg.nl . telefonisch zijn zij te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 u op tel. Nr. 0228-322205.

Ook kan men de klacht intern kenbaar te maken. Dat kan bij de bestuurder of bij de voorzitter van de Raad van Toezicht van MMM.


Mocht er zich tijdens de begeleidingssituatie iets voordoen wat vervelende gevolgen heeft, zoals een ongeluk, beschadiging van goederen of gewelddadigheden dan kan men dat melden via de Melding Incidenten. Procedure en meldformulier zijn te vinden op de pagina Regelingen en formulieren of verkrijgbaar op kantoor van MMM.

Begeleiders die geconfronteerd worden met incidenten tijdens begeleidingssituaties hebben de plicht om deze te melden bij de bestuurder van MMM.

Binnen MMM wordt de regeling privacy gehanteerd volgens de nieuwe wet AVG. Een beschrijving hiervan is te vinden op de pagina Regelingen en Fformulieren.

 

 

 

     
  © design by reclamebureau magenta disclaimer